ชื่อ - นามสกุล :Mrs. Josie L. Canete
ตำแหน่ง :ครูคู่ประจำชั้น อนุบาล 1.4
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนก English Programme
หน้าที่ในกลุ่ม :