คลังรูปภาพ

โรงเรียนเซนต์นิโกลาสพิษณุโลก

กิจกรรม

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2566

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

กิจกรรม

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
 
ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพ่อไพศาล ราชกิจ เป็นประธานเปิดงาน
ณ บริเวณโดมโรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

กิจกรรม

กิจกรรม “STEM & INNOVATION FAIR Season 9” Project Approach & Project Based Learning ปีการศึกษา 2566

บาทหลวงไพศาล ราชกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์นิโกลาส ตัวแทนคณะครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศึกษาดูงาน กิจกรรม “STEM & INNOVATION FAIR Season 9” Project Approach & Project Based Learning ปีการศึกษา 2566
ซึ่งเป็นการเรียนรู้รูปแบบ Project Approach โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และการเรียนรู้โครงงานบูรณาการสู่สะเต็มศึกษาและนวัตกรรม (Project based learning) ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนเซนต์นิโกลาส ส่ง ผู้กำกับกองลูกเสือ นายธีระดนย์ ญาวิลาศ และรองผู้กำกับกอง นางสาวชลรัตน์ดา แก้วสวรรค์ พร้อมทั้งกองลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ จำนวน 16 คน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ที่สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ

ติดตามข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ และกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่


Warning: Undefined array key 0 in /home/saintn/domains/saintnic.ac.th/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962